Phương thức thanh toán dịch vụ tại Bảng Hiệu Việt

Sau khi khách hàng đã nghiệm thu toàn bộ về chất liệu, hình ảnh, kích thước của các sản phẩm dịch vụ cung cấp tại Bảng Hiệu Việt đạt yêu cầu khách hàng sẽ tiến hành thanh toán dịch vụ qua 2 hình thức:

  • Thanh toán trực tiếp: khách hàng có thể trả tiền mặt cho quản lý chúng tôi
  • Thanh toán online: khách hàng có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản
Rate this page